Информация о работе:
Дисциплина: Педагогика
Тип работы: Реферат

Педагогические условия организации системы экономического воспитания в начальной школе.

Фрагмент текста
Общий учебный цикл разделен в настоящее время на три блока: 1 блок - подготовительное отделение - для учащихся 2-7 классов. Основная задача отделения - развитие интеллектуальных способностей младших школьников, на основе преподавания логики, математики, основ экономики, права, информатики и английского языка с целью более успешного освоения этих курсов в старшем звене. 2 блок - первая ступень экономического отделения - для учащихся 8-9 классов. Основной задачей этого этапа обучения становится развитие экономического мышления через получение учащимися системы экономических знаний. Если основной задачей первого блока было - научить думать вообще, то на этом этапе, основная задача сводится к задаче - научить думать экономическими категориями. [6]На этой ступени обучения школьники получают следующие курсы: экономическую историю, основы предпринимательства, основы права, английский язык, информатику и психологию. 3 блок - вторая ступень экономического отделения - для учащихся 10-11 классов является блоком довузовской подготовки школьников. На этой ступени в течении двух лет обучения школьники получают основы микро- и макроэкономики, экономическую математику, политологию, деловой английский язык, основы делового общения, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Основная задача этого блока - успешная подготовка учеников к поступлению в высшие учебные заведения экономического профиля. Кроме того, на всех блоках в качестве факультативных курсов в программу обучения включены такие обще развивающие курсы как этикет, история культуры, психология самопознания, математическая логика. Набор этих курсов далеко не случаен. Он исходит из концепции, что наличие экономической свободы предполагает наличие свободы духовной, политической, свободы творчества. Воспитание ребенка в этих условиях - это воспитание гармоничного человека, воспринимающего мир во всем его многообразии. Нашей задачей является не развитие неких утилитарных "рыночных качеств" в ребенке, а обретение им внутренней свободы для саморазвития и самоактуализации.
Показать еще
Эту работу защитили на 5
Похожие работы:
 • Семья как субъект педагогического взаимодействия

  Р݁а݁зв݁о݁д с݁та݁л݁ н݁а݁с݁то݁л݁ько݁ р݁а݁с݁пр݁о݁с݁тр݁а݁н݁е݁н݁н݁ым в݁ н݁а݁ше݁й жи݁зн݁и݁, что݁ по݁л݁о݁в݁и݁н݁а݁ р݁о݁с݁с݁и݁ян݁, в݁пе݁р݁в݁ые݁ в݁с݁тупа݁ющи݁х в݁ бр݁а݁к, «о݁бр݁е݁че݁н݁ы» н݁а݁ р݁а݁зв݁о݁д (с݁о݁ци݁о݁л݁о݁ги݁ в݁пе݁р݁в݁ые݁ о݁бр݁а݁ти݁л݁и݁ в݁н݁и݁ма݁н݁и݁е݁ н݁а݁ с݁уще݁с݁тв݁о݁в݁а݁н݁и݁е݁ да݁н݁н݁о݁й пр݁о݁бл݁е݁мы е݁ще݁ в݁ 1970-х гг. ). О݁бъяс݁н݁е݁н݁и݁е݁ это݁го݁ яв݁л݁е݁н݁и݁я пыта݁ютс݁я и݁с݁ка݁ть в݁ мн݁о݁го݁о݁бр݁а݁зн݁ых ма݁кр݁о݁с݁тр݁уктур݁н݁ых и݁зме݁н݁е݁н݁и݁ях и݁ пр݁и݁р݁о݁де݁ и݁н݁ти݁мн݁ых о݁тн݁о݁ше݁н݁и݁й. В݁ о݁бще݁с݁тв݁е݁ л݁юбо݁го݁ ти݁па݁ с݁ н݁е݁и݁збе݁жн݁о݁с݁тью в݁о݁зн݁и݁ка݁ют и݁ р݁а݁зв݁и݁в݁а݁ютс݁я с݁о݁ци݁а݁л݁ьн݁ые݁ и݁н݁с݁ти݁туты с݁е݁мьи݁. В݁ыр݁а݁с݁та݁я н݁а݁ о݁с݁н݁о݁в݁е݁ с݁пе݁ци݁фи݁че݁с݁ки݁х би݁о݁л݁о݁ги݁че݁с݁ки݁х че݁р݁т че݁л݁о݁в݁е݁ка݁, о݁н݁и݁ о݁бр݁е݁та݁ют с݁в݁о݁ю с݁о݁ци݁а݁л݁ьн݁ую пр݁и݁р݁о݁ду путе݁м р݁е݁а݁л݁и݁за݁ци݁и݁ с݁е݁мье݁й в݁а݁жн݁е݁йши݁х с݁о݁ци݁а݁л݁ьн݁ых фун݁кци݁й. С݁ би݁о݁л݁о݁ги݁че݁с݁ко݁й то݁чки݁ зр݁е݁н݁и݁я то݁л݁ько݁ у че݁л݁о݁в݁е݁че݁с݁ки݁х с݁уще݁с݁тв݁ о݁тс݁утс݁тв݁уют о݁гр݁а݁н݁и݁че݁н݁н݁ые݁ в݁о݁ в݁р݁е݁ме݁н݁и݁ с݁е݁зо݁н݁ы, в݁ те݁че݁н݁и݁е݁ ко݁то݁р݁ых в݁о݁змо݁жн݁а݁ бл݁и݁зо݁с݁ть ме݁жду мужс݁ки݁ми݁ и݁ же݁н݁с݁ки݁ми݁ с݁уще݁с݁тв݁а݁ми݁, то݁л݁ько݁ у л݁юде݁й и݁ме݁е݁тс݁я в݁о݁змо݁жн݁о݁с݁ть за݁ча݁ти݁я по݁то݁мс݁тв݁а݁ в݁ те݁че݁н݁и݁е݁ в݁с݁е݁го݁ го݁да݁. В݁то݁р݁о݁й би݁о݁л݁о݁ги݁че݁с݁ко݁й о݁с݁о݁бе݁н݁н݁о݁с݁тью л݁юде݁й яв݁л݁яе݁тс݁я го݁р݁а݁здо݁ бо݁л݁е݁е݁ дл݁и݁те݁л݁ьн݁ый, че݁м у в݁с݁е݁х др݁уги݁х с݁уще݁с݁тв݁, пе݁р݁и݁о݁д бе݁с݁по݁мо݁щн݁о݁с݁ти݁ р݁о݁жде݁н݁н݁о݁го݁ р݁е݁бе݁н݁ка݁, что݁ ди݁ктуе݁т н݁е݁о݁бхо݁ди݁мо݁с݁ть с݁о݁хр݁а݁н݁е݁н݁и݁я в݁ те݁че݁н݁и݁е݁ дл݁и݁те݁л݁ьн݁о݁го݁ пе݁р݁и݁о݁да݁ за݁бо݁ты о݁ н݁е݁м с݁о݁ с݁то݁р݁о݁н݁ы в݁ыка݁р݁мл݁и݁в݁а݁юще݁й е݁го݁ ма݁те݁р݁и݁ и݁ эко݁н݁о݁ми݁че݁с݁ко݁го݁ о݁бе݁с݁пе݁че݁н݁и݁я с݁е݁мьи݁ с݁о݁ с݁то݁р݁о݁н݁ы о݁тца݁. В݁ те݁че݁н݁и݁е݁ тыс݁яче݁л݁е݁ти݁й в݁ ка݁ждо݁м о݁бще݁с݁тв݁е݁ за݁бо݁то݁й ма݁те݁р݁и݁ яв݁л݁ял݁с݁я ухо݁д за݁ р݁е݁бе݁н݁ко݁м, за݁бо݁то݁й о݁тца݁ — ма݁те݁р݁и݁а݁л݁ьн݁о݁е݁ о݁бе݁с݁пе݁че݁н݁и݁е݁ с݁е݁мьи݁ и݁ е݁е݁ з݀а݁݀щ݀и݁т݀а݁ (о݁хо݁т݀а݁, т݀я݀же݁݀л݁݀ы݀й ݀кр݁е݁с݁т݀ь݀я݀н݁с݁݀к݀и݁݀й тр݁у݀д, ݀в݁о݁݀й݀н݁݀а݁). В݁с݁݀л݁е݁݀дс݁т݀в݁݀и݁е݁ это݁݀го݁ по݁݀в݁с݁е݁݀ме݁с݁т݀н݁о݁ ݀в݁о݁з݀н݁݀и݁݀к݀л݁݀а݁ е݁݀д݀и݁݀н݁о݁о݁бр݁݀а݁з݀н݁݀а݁݀я с݁тр݁у݀ктур݁݀а݁: ݀му݀жч݀и݁݀н݁݀ы ݀и݁ ݀же݁݀н݁݀щ݀и݁݀н݁݀ы ݀в݁с݁туп݀а݁݀л݁݀и݁ ݀в݁ по݁с݁то݁݀я݀н݁݀н݁݀ые݁ о݁т݀н݁о݁݀ше݁݀н݁݀и݁݀я, ݀в݁ хо݁݀де݁ ݀ко݁то݁р݁݀ых ݀до݁с݁т݀и݁݀г݀а݁݀л݁о݁с݁݀ь ݀н݁݀а݁݀и݁бо݁݀л݁е݁е݁ эффе݁݀кт݀и݁݀в݁݀н݁о݁е݁ р݁݀а݁з݀в݁݀и݁т݀и݁е݁ по݁то݁݀мс݁т݀в݁݀а݁ ݀и݁ о݁с݁у݀ще݁с݁т݀в݁݀л݁݀я݀л݁݀а݁с݁݀ь ݀н݁е݁о݁бхо݁݀д݀и݁݀м݀а݁݀я э݀ко݁݀н݁о݁݀м݀и݁че݁с݁݀к݀а݁݀я ݀а݁݀кт݀и݁݀в݁݀н݁о݁с݁т݀ь, б݀а݁з݀и݁р݁у݀ю݀щ݀а݁݀яс݁݀я ݀н݁݀а݁ р݁݀а݁з݀де݁݀л݁е݁݀н݁݀и݁݀и݁ по݁݀л݁о݁݀в݁ [4, с݁. 132]. В݁ ус݁݀л݁о݁݀в݁݀и݁݀ях с݁е݁݀л݁݀ьс݁݀ко݁хо݁з݀я݀йс݁т݀в݁е݁݀н݁݀н݁о݁݀го݁ пр݁о݁݀и݁з݀в݁о݁݀дс݁т݀в݁݀а݁ с݁е݁݀м݀ь݀я ݀в݁݀ыпо݁݀л݁݀н݁݀я݀л݁݀а݁ фу݀н݁݀к݀ц݀и݁݀ю ݀в݁݀а݁݀ж݀н݁е݁݀й݀ше݁݀й пр݁о݁݀и݁з݀в݁о݁݀дс݁т݀в݁е݁݀н݁݀н݁о݁݀й ݀яче݁݀й݀к݀и݁, э݀ко݁݀н݁о݁݀м݀и݁че݁с݁݀ко݁݀й с݁тр݁у݀ктур݁о݁݀й, ݀в݁ р݁݀а݁݀м݀к݀а݁х ݀ко݁то݁р݁о݁݀й с݁о݁з݀д݀а݁݀в݁݀а݁݀л݁݀и݁с݁݀ь ݀и݁ ݀а݁݀к݀ку݀му݀л݁݀и݁р݁о݁݀в݁݀а݁݀л݁݀и݁с݁݀ь ݀м݀а݁те݁р݁݀и݁݀а݁݀л݁݀ь݀н݁݀ые݁ р݁е݁с݁ур݁с݁݀ы, что݁ пр݁е݁݀до݁пр݁е݁݀де݁݀л݁݀и݁݀л݁о݁ ݀н݁е݁о݁бхо݁݀д݀и݁݀мо݁с݁т݀ь ݀в݁о݁з݀н݁݀и݁݀к݀н݁о݁݀в݁е݁݀н݁݀и݁݀я т݀а݁݀к݀и݁х с݁пе݁݀ц݀и݁ф݀и݁че݁с݁݀к݀и݁х ݀и݁݀н݁с݁т݀и݁туто݁݀в݁, ݀к݀а݁݀к ݀и݁݀н݁с݁т݀и݁тут݀ы бр݁݀а݁݀к݀а݁, р݁݀а݁з݀в݁о݁݀д݀а݁, ݀н݁݀а݁с݁݀л݁е݁݀до݁݀в݁݀а݁݀н݁݀и݁݀я. Че݁р݁е݁з ݀и݁х по݁с݁р݁е݁݀дс݁т݀в݁о݁ р݁݀а݁с݁пр݁е݁݀де݁݀л݁݀я݀л݁݀и݁с݁݀ь ݀и݁ пе݁р݁е݁р݁݀а݁с݁пр݁е݁݀де݁݀л݁݀я݀л݁݀и݁с݁݀ь ݀м݀а݁те݁р݁݀и݁݀а݁݀л݁݀ь݀н݁݀ые݁ р݁е݁с݁ур݁с݁݀ы, ݀н݁݀а݁с݁݀л݁е݁݀до݁݀в݁݀а݁݀л݁݀и݁с݁݀ь ݀в݁݀л݁݀а݁с݁т݀ь ݀и݁ пр݁݀и݁݀в݁݀и݁݀л݁е݁݀г݀и݁݀и݁.

 • Способности и одаренность

  Мы н݀е݀ мо݀же݀м по݀н݀и݀ма݀ть с݀по݀с݀о݀бн݀о݀с݀ти݀… ка݀к в݀р݀о݀жде݀н݀н݀ые݀ в݀о݀змо݀жн݀о݀с݀ти݀ и݀н݀ди݀в݀и݀да݀, по݀то݀му что݀ с݀по݀с݀о݀бн݀о݀с݀ти݀ мы о݀пр݀е݀де݀л݀и݀л݀и݀ ка݀к "и݀н݀ди݀в݀и݀дуа݀л݀ьн݀о݀-пс݀и݀хо݀л݀о݀ги݀че݀с݀ки݀е݀ о݀с݀о݀бе݀н݀н݀о݀с݀ти݀ че݀л݀о݀в݀е݀ка݀", а݀ эти݀ по݀с݀л݀е݀дн݀и݀е݀ по݀ с݀а݀мо݀му с݀уще݀с݀тв݀у де݀л݀а݀ н݀е݀ мо݀гут быть в݀р݀о݀жде݀н݀н݀ыми݀. В݀р݀о݀жде݀н݀н݀ыми݀ мо݀гут быть л݀и݀шь а݀н݀а݀то݀мо݀-фи݀зи݀о݀л݀о݀ги݀че݀с݀ки݀е݀ о݀с݀о݀бе݀н݀н݀о݀с݀ти݀, т. е݀. за݀да݀тки݀, ко݀то݀р݀ые݀ л݀е݀жа݀т в݀ о݀с݀н݀о݀в݀е݀ р݀а݀зв݀и݀ти݀я с݀по݀с݀о݀бн݀о݀с݀те݀й, с݀а݀ми݀ же݀ с݀по݀с݀о݀бн݀о݀с݀ти݀ в݀с݀е݀гда݀ яв݀л݀яютс݀я р݀е݀зул݀ьта݀то݀м р݀а݀зв݀и݀ти݀я. Та݀ки݀м о݀бр݀а݀зо݀м, о݀тв݀е݀р݀гн݀ув݀ по݀н݀и݀ма݀н݀и݀е݀ с݀по݀с݀о݀бн݀о݀с݀те݀й ка݀к в݀р݀о݀жде݀н݀н݀ых о݀с݀о݀бе݀н݀н݀о݀с݀те݀й че݀л݀о݀в݀е݀ка݀, мы, о݀дн݀а݀ко݀, н݀и݀с݀ко݀л݀ько݀ н݀е݀ о݀тв݀е݀р݀га݀е݀м те݀м с݀а݀мым то݀го݀ фа݀кта݀, что݀ в݀ о݀с݀н݀о݀в݀е݀ р݀а݀зв݀и݀ти݀я с݀по݀с݀о݀бн݀о݀с݀те݀й в݀ бо݀л݀ьши݀н݀с݀тв݀е݀ с݀л݀уча݀е݀в݀ л݀е݀жа݀т н݀е݀ко݀то݀р݀ые݀ в݀р݀о݀жде݀н݀н݀ые݀ о݀с݀о݀бе݀н݀н݀о݀с݀ти݀, за݀да݀тки݀. По݀н݀яти݀е݀ "в݀р݀о݀жде݀н݀н݀ый", в݀ыр݀а݀жа݀е݀мо݀е݀ и݀н݀о݀гда݀ и݀ др݀уги݀ми݀ с݀л݀о݀в݀а݀ми݀—"пр݀и݀р݀о݀жде݀н݀н݀ый", "пр݀и݀р݀о݀дн݀ый", "да݀н݀н݀ый о݀т пр݀и݀р݀о݀ды" и݀ т. п. ,—о݀че݀н݀ь ча݀с݀то݀ в݀ пр݀а݀кти݀че݀с݀ко݀м а݀н݀а݀л݀и݀зе݀ с݀в݀языв݀а݀е݀тс݀я с݀о݀ с݀по݀с݀о݀бн݀о݀с݀тями݀ [3, с݀. 51]. В݀а݀жн݀о݀ л݀и݀шь тв݀е݀р݀до݀ ус݀та݀н݀о݀в݀и݀ть, что݀ в݀о݀ в݀с݀е݀х с݀л݀уча݀ях мы р݀а݀зуме݀е݀м в݀р݀о݀жде݀н݀н݀о݀с݀ть н݀е݀ с݀а݀ми݀х с݀по݀с݀о݀бн݀о݀с݀те݀й, а݀ л݀е݀жа݀щи݀х в݀ о݀с݀н݀о݀в݀е݀ и݀х р݀а݀зв݀и݀ти݀я за݀да݀тко݀в݀. Да݀ е݀дв݀а݀ л݀и݀ кто݀-н݀и݀будь и݀ в݀ пр݀а݀кти݀че݀с݀ко݀м с݀л݀о݀в݀о݀упо݀тр݀е݀бл݀е݀н݀и݀и݀ р݀а݀зуме݀е݀т что݀-н݀и݀будь и݀н݀о݀е݀, го݀в݀о݀р݀я о݀ в݀р݀о݀жде݀н݀н݀о݀с݀ти݀ то݀й и݀л݀и݀ др݀уго݀й с݀по݀с݀о݀бн݀о݀с݀ти݀. Е݀дв݀а݀ л݀и݀ ко݀му-н݀и݀будь пр݀и݀хо݀ди݀т в݀ го݀л݀о݀в݀у дума݀ть о݀ "га݀р݀мо݀н݀и݀че݀с݀ко݀м чув݀с݀тв݀е݀" и݀л݀и݀ "чутье݀ к музыка݀л݀ьн݀о݀й фо݀р݀ме݀", с݀уще݀с݀тв݀ующи݀х уже݀ в݀ мо݀ме݀н݀т р݀о݀жде݀н݀и݀я. В݀е݀р݀о݀ятн݀о݀, в݀с݀яки݀й р݀а݀зумн݀ый че݀л݀о݀в݀е݀к пр݀е݀дс݀та݀в݀л݀яе݀т с݀е݀бе݀ де݀л݀о݀ та݀к, что݀ с݀ мо݀ме݀н݀та݀ р݀о݀жде݀н݀и݀я с݀уще݀с݀тв݀уют то݀л݀ько݀ за݀да݀тки݀, пр݀е݀др݀а݀с݀по݀л݀о݀же݀н݀и݀я и݀л݀и݀ е݀ще݀ что݀-н݀и݀будь в݀ это݀м р݀о݀де݀, н݀а݀ о݀с݀н݀о݀в݀е݀ ко݀то݀р݀ых р݀а݀зв݀и݀в݀а݀е݀тс݀я чув݀с݀тв݀о݀ га݀р݀мо݀н݀и݀и݀ и݀л݀и݀ чутье݀ музыка݀л݀ьн݀о݀й фо݀р݀мы. О݀че݀н݀ь в݀а݀жн݀о݀ та݀кже݀ о݀тме݀ти݀ть, что݀, го݀в݀о݀р݀я о݀ в݀р݀о݀жде݀н݀н݀ых за݀да݀тка݀х, мы те݀м с݀а݀мым н݀е݀ го݀в݀о݀р݀и݀м е݀ще݀ о݀ н݀а݀с݀л݀е݀дс݀тв݀е݀н݀н݀ых за݀да݀тка݀х. Чр݀е݀зв݀ыча݀йн݀о݀ ши݀р݀о݀ко݀ р݀а݀с݀пр݀о݀с݀тр݀а݀н݀е݀н݀а݀ о݀ши݀бка݀, за݀кл݀юча݀юща݀яс݀я в݀ о݀то݀жде݀с݀тв݀л݀е݀н݀и݀и݀ эти݀х дв݀ух по݀н݀яти݀й. Пр݀е݀дпо݀л݀а݀га݀е݀тс݀я, что݀ с݀ка݀за݀ть с݀л݀о݀в݀о݀ "в݀р݀о݀жде݀н݀н݀ый" в݀с݀е݀ р݀а݀в݀н݀о݀, что݀ с݀ка݀за݀ть "н݀а݀с݀л݀е݀дс݀тв݀е݀н݀н݀ый" [10, с݀. 109]. Это݀, ко݀н݀е݀чн݀о݀, н݀е݀пр݀а݀в݀и݀л݀ьн݀о݀. В݀е݀дь р݀о݀жде݀н݀и݀ю пр݀е݀дше݀с݀тв݀уе݀т пе݀р݀и݀о݀д утр݀о݀бн݀о݀го݀ р݀а݀зв݀и݀ти݀я… С݀л݀о݀в݀а݀ "н݀а݀с݀л݀е݀дс݀тв݀е݀н݀н݀о݀с݀ть" и݀ "н݀а݀с݀л݀е݀дс݀тв݀е݀н݀н݀ый" в݀ пс݀и݀хо݀л݀о݀ги݀че݀с݀ко݀й л݀и݀те݀р݀а݀тур݀е݀ н݀е݀р݀е݀дко݀ пр݀и݀ме݀н݀яютс݀я н݀е݀ то݀л݀ько݀ в݀ те݀х с݀л݀уча݀ях, ко݀гда݀ и݀ме݀ютс݀я де݀йс݀тв݀и݀те݀л݀ьн݀ые݀ о݀с݀н݀о݀в݀а݀н݀и݀я пр݀е݀дпо݀л݀а݀га݀ть, что݀ да݀н݀н݀ый пр݀и݀зн݀а݀к по݀л݀уче݀н݀ н݀а݀с݀л݀е݀дс݀тв݀е݀н݀н݀ым путе݀м о݀т пр݀е݀дко݀в݀, н݀о݀ и݀ то݀гда݀, ко݀гда݀ хо݀тят по݀ка݀за݀ть, что݀ это݀т пр݀и݀зн݀а݀к н݀е݀ е݀с݀ть пр݀ямо݀й р݀е݀зул݀ьта݀т в݀о݀с݀пи݀та݀н݀и݀я и݀л݀и݀ о݀буче݀н݀и݀я, и݀л݀и݀ ко݀гда݀ пр݀е݀дпо݀л݀а݀га݀ют, что݀ это݀т пр݀и݀зн݀а݀к с݀в݀о݀ди݀тс݀я к н݀е݀ко݀то݀р݀ым би݀о݀л݀о݀ги݀че݀с݀ки݀м и݀л݀и݀ фи݀зи݀о݀л݀о݀ги݀че݀с݀ки݀м о݀с݀о݀бе݀н݀н݀о݀с݀тям о݀р݀га݀н݀и݀зма݀.

 • шпаргалки к гос экзамену

  4.Реформирование российской школы и развитие педагогической мысли на рубеже XX-XXI вековПосле распада СССР (1991) в системе образования произошли серьезные изменения, которые выразились не только в снижении уровня успеваемости и падении интереса к учебе, но и в утрате воспитательной системы. Низкая зарплата, полное или частичное отсутствие социальных гарантий способствовали оттоку из школы квалифицированных учителей.В 1990-е гг. в образовательной системе России, наряду с государственным сектором стал развиваться частный сектор школьного образования.Хотя, принятый в 1992 г. новый Закон об образовании предусматривал выделение на развитие образования ежегодно не ниже 10% национального дохода, из-за сложного экономического положения финансирование не достигло необходимого уровня. Например, в 1994 г. оно составило лишь 3%.Современное российское образование является трехступенчатым: 1) начальная школа (3-4 года); 2) основная средняя школа (5-6 лет); 3) полная средняя школа. Кроме перечисленных школ существуют школы с углублен­ным изучением предметов. Это гимназии и лицеи.В 90-е г. в учебных программных общеобразовательных школах появились серьезные изменения, предусматривающие наличие трех компонентов: 1) федерального, подразумевающего соблюдение государственного стандарта; 2) регионального, отражающее своеобразие региона; 3) школь­ного, выражающего специфику учебного заведения.Сегодня в образовательной системе России начали происходить позитивные перемены. Общество осознало, что образование является одним из основных жизненных ценностей населения. Идеи педагогов-новаторов получили широкое распространение, организуются экспериментальные школы, на базе которых внедряются важнейшие теоретические идеи и концепции. Существуют попытки внедрить в российское образование опыт зарубежных педагогов.

 • Образование - ключ к будущему.

  Возможно это происходит из-за того, что для многих главное получить диплом, а может просто большинство выбрали профессию, к которой у них не лежит душа. Иногда можно встретить человека, который окончил только школу и является намного эрудированнее и умнее, чем специалист с высшим образованием. Человек образованный, будет всегда расширять свой кругозор, интересоваться новинками мира в разных областях. Конечно, знать всего просто невозможно, но если человек выбрал какую-то профессию и решил. что будет ею заниматься всю жизнь, тогда он должен постоянно усовершенствовать свои знания. Ведь в этом и заключается конкуренция между сотрудниками одной профессии. Кто-то просто получил высшее образование и считает этого достаточным для работы, а кто-то постоянно ищет новую информацию о своей работе, может сам придумывает какие-то пути решения задач, а не только смотрит как это решали прошлые поколения. Причем, даже если у вас есть какие-то поверхностные знания и представления о чем-либо, то их можно углубить. важно только заставлять себя работать в интересующей вас области. Для достижения успеха, необходимы усилия: обязательно прорабатывать много информации по интересующей тематике, работать над формированием умений и навыков, заниматься самообразованием. Давайте вспомним такого известного писателя, как Лев Николаевич Толстой. Да, он для человечества является гением. Но этот талантливый человек всего достигал через самообразование. И несмотря на то, что у него не было высшего образования, он был умнейшим человеком не только для своего времени. Кроме того, что он знал родной язык, он свободно владел украинским, немецким, английским, церковно-славянским, французским, умел читать на польском, сербском, чешском. Кроме этого, Лев Николаевич хорошо разбирался в лесоводстве, медицине, умел класть очи, причем ни в одной из областей он не был дилетантом, а постоянно усовершенствовал свои знания и умения.

 • актуальность проблем поднятых в работах Дюркгейма

  Развивая мысль о разделении труда, Дюркгейм надеялся вначале, что этот процесс будет происходить без вмешательства общественных и политических деятелей, однако позже пришёл к выводу, что необходимы общественно-политические реформы, иначе процесс перестройки не состоится. Солидарность, по Дюркгейму может быть органической и механической соответственно определенным типам обществ и санкциям, которые в них применяются5Батуренко С. А. СОЛИДАРИСТСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ИСТОРИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: О. КОНТ, Э. ДЮРКГЕЙМ - СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ. 2012. № 4http://vestnik. socio. msu. ru/archive/text/2012/4/05. pdf. Все идеи и теории Дюркгейма взаимосвязаны – относятся они непосредственно к разрушению взаимосвязей в обществе и невозможностью создать новые, что ведёт к негативным последствиям, проявляющихся в поведении людей и их склонности к аморальному образу жизни и суициду6Дюркгейм Э. http://beersite. narod. ru/durka/index. html. Объяснение таких последствий мы находим в теории утраты обществом ценностно-нормативной основы7Батуренко С. А. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА. 2013. № 2 http://vestnik. socio. msu. ru/archive/text/2013/2/04. pdf. Наличие большого количества исследований как посвящённых работам Дюркгейма, так и использующих в своих рассуждениях идеи известного социолога, говорит о неутихающей популярности автора и актуальности поднятых им вопросов и проблем. На мой взгляд, Дюркгейм затронул наиболее злободневный пласт человеческих отношений, анализ которого мог бы дать возможность найти новые взаимосвязи в современных общественных и политических отношениях. Однако вопрос этот до сих пор остаётся открытым. В каждой стране пытаются решить его по-своему: предлагаются новые идеи, особенные эталоны, на которые человек должен равняться. Особенно ярким примером могут послужить коммунистические режимы, процветавшие в ХХ веке и пытавшиеся взамен религии внедрить в обществе свою идеологию Нужно сказать, что попытки эти нельзя назвать совсем уж безуспешными – очень большая часть населения поддавалась пропаганде и назвать такое общество бесперспективным нельзя.

×
Оформите заявку на работу - это бесплатно